Ιστορικό Μουσείο

Ιστορικό Μουσείο

2012-12-26 12:29
Ιστορικό Μουσείο Αλώνων             Το Ιστορικό Μουσείο Αλώνων ιδρύθηκε το 2007. Το μικρό, αλλά σημαντικό για τη μικροϊστορία του χωριού, Μουσείο λειτούργησε με τη βοήθεια και τη στήριξη δημοσίων φορέων, καθώς και των Γεωργίου...

Ιστορικό Μουσείο

Η έκθεση εικόνων είναι κενή.