Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αλωνών ¨ Ο Κρυονερίτης¨διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο,εκλεγόμενο από τα τακτικά μέλη του.         Από τις τελευταίες αρχαιρεσίες που έγιναν στις 28 Οκτωβρίου του 2012,προέκυψε το εξής Διοικητικό Συμβούλιο.   Πρόεδρος                     Κάββαλου Ευδοξία

Αντιπρόεδρος              Τζαγκαράκης Ελευθέριος

Γεν.Γραμματέας            Δογάνης Ευάγγελος

Ταμίας                          Κωσταντουδάκης Πέτρος

Μέλη                            Αλεβυζάκη Ειρήνη