Ο πολιτιστικός σύλλογος Αλωνών ¨ Ο Κρυονερίτης¨ ιδρύθηκε το 1996 ύστερα από πρωτοβουλία 25 ιδρυτικών μελών.                                                                                                                                                                                       

Σκοποί του Συλλόγου είναι                                         

Η πνευματική ανύψωση των μελών του συλλόγου

Η ενημέρωση των μελών και των κατοίκων του χωριού ΑΛΩΝΕΣ σε πολιτιστικά,επιστημονικά,κοινωνικά,οικονομικά,καλλιτεχνικά,αγροτικά και ιστορικά θέματα. Η ενεργητική συμμετοχή του συλλόγου στη δημόσια ζωή των κατοίκων και στην προώθηση προοδευτικών θεμάτων.

Η ενεργητική συμμετοχή και συμπαράσταση στην καταγραφή της ιστορίας του χωριού με σκοπό η διατήρηση της ιστορικής μνήμης.  Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών του συλλόγου θα επιδιωχτεί με ανακοινώσεις,διαβήματα,ομιλίες,συζητήσεις,προβολές και παραστάσεις μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές,ιδρυση βιβλιοθήκης κ.λ.π