Αριθμός μαθητών σχολείου

2012-12-01 02:08

Αριθμητικός πίνακας μαθητών που γράφτηκαν και φοίτησαν στο σχολείο στις Αλώνες σ’ όλα τα χρόνια της λειτουργίας του

 

Από το 1929 μέχρι το 1949 τα αρχεία του σχολείου καταστράφηκαν και αναφέρεται από την παράδοση ότι ο αριθμός των μαθητών ήταν 20-30. Από το 1949 και μετά φαίνονται εγγεγραμμένοι στα αρχεία οι κάτωθι:

1949 - ΄50

14 μαθητές

 

1963 - ΄64

16 μαθητές

1950 - ΄51

18 μαθητές

1964 - ΄65

21 μαθητές

1951 - ΄52

15 μαθητές

1965 - 66

27 μαθητές

1952 - ΄53

14 μαθητές

1966 - ΄67

28 μαθητές

1953 - ΄54

15 μαθητές

1967 - ΄68

32 μαθητές

1954 - ΄55

18 μαθητές

1968 - ΄69

31 μαθητές

1955 - ΄56

12 μαθητές

1969 - ΄70

30 μαθητές

1956 - ΄57

17 μαθητές

1970 - ΄71

30 μαθητές

1957 - ΄58

14 μαθητές

1971 - ΄72

26 μαθητές

1958 - ΄59

13 μαθητές

1972 - ΄73

18 μαθητές

1959 - ΄60

13 μαθητές

1973 - ΄74

22 μαθητές

1960 - ΄61

13 μαθητές

1974 - ΄75

17 μαθητές

1961 - ΄62

15 μαθητές

1975 - ΄76

16 μαθητές

1962 - ΄63

14 μαθητές

1976 - 77

14 μαθητές