Δάσκαλοι Σχολείου

2012-12-01 02:09

Ονομαστικός πίνακας δασκάλων που δίδαξαν στο σχολείο

από την αρχή της λειτουργίας του

 

Από το 1926 μέχρι το 1949 χρονολογίες δεν αναφέρονται. Τα αρχεία είχαν καταστραφεί κατά τη Γερμανική Κατοχή. 

Γάσπαρη Στυλιανή

εξ Ατσιπόπουλου

Τσουπάκη Χρυσή

εκ Γάλλου

Σταματογιαννάκης Ιωάννης

εξ Ακουμίων

Δατσέρης Ιωάννης

εκ Σητείας

Πετράκη Καλλιόπη

εξ Αργυρουπόλεως

Δραντάκη Ευαγγελία

εκ Φρατζεσκιανών Μετ.

 

1949 - ΄50

Μανουσάκης

 

1950 - ΄51

Μαρκουλάκη Χρυσή

1951 - ΄52

Μαραγκουδάκη Ευτέρπη

1952 - ΄53

Περάκης Στυλιανός

1953 - ΄54

έμεινε κλειστό

1954 - ΄55

Παπαδογιαννάκης

1956 - ΄58

Αντωνιουδάκης Παύλος

1958 - ΄59

Τζωρτζάκης Εμμανουήλ

1959 - ΄63

Παπανικολάου Γεώργιος

1963 - ΄66

Τζιράκης Εμμανουήλ

1966 - ΄70

Καπελάκης Εμμανουήλ

1970 - ΄71

Παπατθαιάκης Γεώργιος

1971 - ΄73

Πατσαχάκης Ιωάννης

1973 - ΄76

Αποστολάκης Κωνσταντίνος

1976 - ΄77

Γαλλιός Γεώργιος

 

1976 - ΄77

Ηλιάκης Γεώργιος

 

1977 - ΄78

Κωσταντουδάκης Χρήστος

 

1978 - ΄80

Ζερβάκης Εμμανουήλ

 

1980 - ΄81

Μανουσάκης Γεώργιος

 

 

Ο Μανουσάκης ήταν ο τελευταίος δάσκαλος που δίδαξε στο σχολείο.