Τοπωνύμια Αλωνών

2012-12-01 02:06

Τοπωνύμια περιοχής Αλώνων

 

Αρδαχτά

Γωνιά

Μαδάλης

Ροζιάρης

Ασπρές

Γραμπελέ

Μανουσές

Σοχώρα

Απωσολάκκοι

Καροπούλια

Μαυρομούρια

Σοφιά

Αμυγδαλόπορος

Κεφάλι

Μέλισσα

Στενού το δρυ

Άγιο Πνεύμα

Κεφάλα

Μέσα δρυς

Σκορδίλη

Αχλαδάρμι

Κοιμητίδα

Μούρι

Σκυλογκρέμι

Αχλαπίδα

Κολές ο πλάτανος

Ξεριζωμένη

Σπηλιάρα

Αδάνη

Καθέ

Πούματα

Σταυρός

Αργουλιδομούρη

Κοιλιστρέ

Πέρα γύρος

Στενά

Αρκάλου το δάσος

Καμπανόπετρα

Πλατανάκι

Σκιματσούρα

Βερβελίδα

Κάμπος

Πετράδια

Σπαχή

Βουλολές

Κισευτοί

Πλατάνακας

Τσουρίχτρα

Βατουδιάρης

Καντουνάρι

Πλάτη

Τσουροκεφάλι

Βίγλας το μουρί

Κόκκινος γκρεμός

Πρίνοι

Τρυπέστη

Βρυσίδα

Κληματσόρουμα

Παπούρια

Παπούρια

Γερο-κόλυμπος

Καμάρας

Περβολέ

Φτερόλακκος

Γρίππου

Λιβαδερό

Πρινώνη σκάλα

Φακίστρα

Γαλανά κλήματα

Λαγκός

Πετρώτα

Φαράγγι

Γδυμνοκάτσι

Μαγκορολάκκοι

Πινακάδω